Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: Associació Festa de la Fil-loxera.
NIF: G60944592.
Adreça postal: C/ Marc Mir, 15 - 08770 Sant Sadurní d'Anoia - Barcelona (Espanya).
Telèfon: 938184224.
Correu electrònic: info@https://www.festadelafiloxera.cat.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
 • Facebook, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy
 • Youtube, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Twitter, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió.Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Drive (google), amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Associació Festa de la Fil-loxera estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MI Associació Festa de la Fil-loxera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament .
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l'interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A Associació Festa de la Fil-loxera tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions, així com els nostres butlletins.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
Execució d’un contracte:

 • Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A Associació Festa de la Fil-loxera tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Prestació els serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions.
 • Consentiment de l’Interessat: Enviament de newsletter sobre la base de l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Tractament de les dades personals de nous socis registrats en la web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A Associació Festa de la Fil-loxera tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal de la inscripció sol·licitada, així com enviar els nostres butlletins.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal de la sol·licitud de soci.
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions sobre la nostra associació així com els nostres butlletins.
 • Empleno d’una obligació legal: Cessió de documentació referent a l’ús de material pirotècnic, aplicable en cada cas.
 • Empleno d’una obligació legal: Cessió de documentació del menor referent a l’ús de material pirotècnic, aplicable en cada cas.
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’associació com ara web i/o xarxes socials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.
 • En el seu cas, empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments.
 • En el seu cas, Administracions públiques, forces i cossos de seguretat amb la finalitat de verificar el compliment de la llei d’ús de material pirotècnic.