LA FESTA
INFANTIL​

Es tracta d’una cercavila amb les versions infantils de tots els elements de la Festa: una fil·loxera, catorze fil·loxeretes, deu ceps, deu larves i diverses rotllanes de pagesos. També prenen part en la cercavila 5 dels gegantons dels Set Savis de la festa juntament amb els 2 Savis infantils, els timbalers infantils i l’Orquestrina de la Fil·loxera.

La cercavila s’inicia i finalitza a la plaça de l’Església. Durant el recorregut, els elements de foc; Fil·loxera, Fil·loxeretes, Ceps fan servir pirotècnia adaptada a la canalla, i els grups de ball; Larves, Pagesos, Set Savis fan contínues parades per representar el seu ball.

Al final, a la plaça de l’església, també se celebra un triomf final. No s’hi llença cava, però en el seu lloc hi ha un desplegament d’efectes especials que no té res a envejar a la festa gran.

ELS ELEMENTS DE LA
FESTA INFANTIL

Tot i que l’estructura de la fil·loxera infantil és molt diferent de la festa gran, les dues comparteixen els mateixos elements. Els de la infantil, però, no són en cap cas rèpliques a escala, sinó elements amb una personalitat pròpia. Aquesta norma té dues excepcions: els gegantons dels Set Savis, ja que es fan servir els mateixos gegants en les dues festes, i les larves, que només existeixen en la festa infantil. Pel que fa a les músiques, cada grup fa servir les mateixes peces que els seus homònims de la festa gran i les interpreten igualment l’Orquestrina de la Fil·loxera i els Timbalers de la Fil·loxera.