INSCRIPCIONS 2024 ADULT

Inscripció Fil·loxera Gran

Participació(Obligatori)
Confirmo que he participat mínim 3 anys amb elements de foc de la Festa de la Fil·loxera adulta.
Accepto entrar a la llista de participants de la Fil·loxera Gran tot i que això no m’asseguri poder participar degut a que només hi pot haver un 10% de participants nous a l'any per assegurar el bon funcionament dels lluïments.

Dades del participant

Nom(Obligatori)
Correu electrònic(Obligatori)
Data de naixement(Obligatori)
Pots descarregar el teu certificat seguint aquest link: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central
Max. file size: 6 MB.

A la festadelafiloxera.cat, les dades personals que ens proporciones seran tractades amb la finalitat de posar-nos en contacte amb tu, basant-nos en el teu consentiment per part de Associació Festa De La Fil·Loxera. És possible que les dades que ens facilitis siguin compartides amb tercers d'acord amb el que s'estableix a la Política de Privacitat i Cookies. A més, pots revocar el teu consentiment, consultar com exercir els teus drets i ampliar la informació sobre el tractament de les teves dades a la nostra Política de Privacitat i Cookies.

Hidden

Inscripció Pagès\a

Participació(Obligatori)

Dades del participant

Nom(Obligatori)
Correu electrònic(Obligatori)
Data de naixement(Obligatori)
Pots descarregar el teu certificat seguint aquest link: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central
Max. file size: 5 MB.

A la festadelafiloxera.cat, les dades personals que ens proporciones seran tractades amb la finalitat de posar-nos en contacte amb tu, basant-nos en el teu consentiment per part de Associació Festa De La Fil·Loxera. És possible que les dades que ens facilitis siguin compartides amb tercers d'acord amb el que s'estableix a la Política de Privacitat i Cookies. A més, pots revocar el teu consentiment, consultar com exercir els teus drets i ampliar la informació sobre el tractament de les teves dades a la nostra Política de Privacitat i Cookies.

Hidden

Inscripció Set Savis

Participació(Obligatori)

Dades del participant

Nom(Obligatori)
Correu electrònic(Obligatori)
Data de naixement(Obligatori)
Pots descarregar el teu certificat seguint aquest link: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central
Max. file size: 5 MB.

A la festadelafiloxera.cat, les dades personals que ens proporciones seran tractades amb la finalitat de posar-nos en contacte amb tu, basant-nos en el teu consentiment per part de Associació Festa De La Fil·Loxera. És possible que les dades que ens facilitis siguin compartides amb tercers d'acord amb el que s'estableix a la Política de Privacitat i Cookies. A més, pots revocar el teu consentiment, consultar com exercir els teus drets i ampliar la informació sobre el tractament de les teves dades a la nostra Política de Privacitat i Cookies.

Hidden

Inscripció Orquestrina

Participació(Obligatori)

Dades del participant

Nom(Obligatori)
Correu electrònic(Obligatori)
Data de naixement(Obligatori)
Pots descarregar el teu certificat seguint aquest link: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central
Max. file size: 5 MB.

A la festadelafiloxera.cat, les dades personals que ens proporciones seran tractades amb la finalitat de posar-nos en contacte amb tu, basant-nos en el teu consentiment per part de Associació Festa De La Fil·Loxera. És possible que les dades que ens facilitis siguin compartides amb tercers d'acord amb el que s'estableix a la Política de Privacitat i Cookies. A més, pots revocar el teu consentiment, consultar com exercir els teus drets i ampliar la informació sobre el tractament de les teves dades a la nostra Política de Privacitat i Cookies.

Hidden

Inscripció Timbalers

Participació(Obligatori)
El nombre d'assajos de cada integrant dependrà de l'experiència prèvia que tingui com a Timbaler de La Fil·loxera. Tot el material necessari és cedit per l'entitat.

Escull el dia 7, el dia 8 o els dos dies:

Dades del participant

Nom(Obligatori)
Correu electrònic(Obligatori)
Data de naixement(Obligatori)
Pots descarregar el teu certificat seguint aquest link: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central
Max. file size: 5 MB.

A la festadelafiloxera.cat, les dades personals que ens proporciones seran tractades amb la finalitat de posar-nos en contacte amb tu, basant-nos en el teu consentiment per part de Associació Festa De La Fil·Loxera. És possible que les dades que ens facilitis siguin compartides amb tercers d'acord amb el que s'estableix a la Política de Privacitat i Cookies. A més, pots revocar el teu consentiment, consultar com exercir els teus drets i ampliar la informació sobre el tractament de les teves dades a la nostra Política de Privacitat i Cookies.
AUTORITZACIÓ CESSIÓ DRETS D’ IMATGE INFANTIL ASSOCIACIO FESTA DE LA FIL.LOXERA
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i d’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i que el dret a l’autoinformació també està reconegut en el text constitucional en l’article 18.4 i regulat per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment a l’ ASSOCIACIÓ FESTA DE LA FIL.LOXERA perquè pugui fer ús de la meva imatge captada en el desenvolupament de les seves activitats, ja siguin esportives, formatives, educatives o de caire social, en format vídeo o fotogràfic, podent ser aquesta publicada en els mitjans de promoció habituals de ASSOCIACIO FESTA DE LA FIL.LOXERA, com la pàgina web, blog, xarxes socials, revistes o newsletters.

Hidden

Inscripció Confeti i Ruixadors

Participació(Obligatori)

Dades del participant

Nom(Obligatori)
Correu electrònic(Obligatori)
Data de naixement(Obligatori)
Pots descarregar el teu certificat seguint aquest link: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central
Max. file size: 5 MB.

A la festadelafiloxera.cat, les dades personals que ens proporciones seran tractades amb la finalitat de posar-nos en contacte amb tu, basant-nos en el teu consentiment per part de Associació Festa De La Fil·Loxera. És possible que les dades que ens facilitis siguin compartides amb tercers d'acord amb el que s'estableix a la Política de Privacitat i Cookies. A més, pots revocar el teu consentiment, consultar com exercir els teus drets i ampliar la informació sobre el tractament de les teves dades a la nostra Política de Privacitat i Cookies.

Hidden