FAQ de les inscripcions per la Festa de la Fil·loxera 2022

Fins quan puc inscriure’m?

Les inscripcions per participar a la Festa de la Fil·loxera d’aquest 2022 s’obriran el dimarts 17 de maig a les 16h i finalitzaran diumenge 22 de maig a mitjanit.

On puc fer la inscripció?

Les inscripcions online, que van arribar l’any passat per quedar-se, es faran a través de la nostra pàgina web www.festadelafiloxera.cat. De forma extraordinària, totes aquelles persones que no puguin fer-ho online, podran fer-ho presencialment a la Fassina de Can Guineu dins del seu horari habitual (de dimarts a diumenge).

Com funciona el procés pels adults?

Les persones majors de 18 anys que vulguin participar a la Festa hauran d’escollir amb quin dels elements ho volen fer. Només es podrà escollir un grup per participar durant els dies 7 i 8 de setembre (no es podrà canviar).

En el cas dels grups de foc, com són les Fil·loxeretes, la Fil·loxera i els Ceps, que s’incorporen aquest any a l’Escampada del dia 7, podran escollir dins de l’inscripció entre tres opcions:

  • Només dia 7
  • Només dia 8
  • Els dos dies

En el cas dels Set Savis o les Pageses, no serà necessari, ja que només participen el dia 8.

Hi ha límit de participants?

En cada grup existeix un topall de participants màxim. Els participants de cada grup s’assignaran per ordre de registre d’inscripció fins a esgotar les places. En el cas d’inscripció en paper, aquesta també serà registrada amb data i hora en que s’ha fet. S’informarà posteriorment a les inscripcions de la participació o no del grup escollit.

Què necessito per poder participar si sóc major d’edat?

A més d’haver fet la inscripció dins del termini establert, cal complir tres requisits: ser soci (si encara no ho ets t’has de donar d’alta a https://p.berrly.com/fllxr-2tM/registration/59), haver passat el curs de foc i adjuntar el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.

Participo, per primera vegada, a la Festa del 7 i 8 a la nit, però ja vaig fer el curs infantil. L’haig de tornar a fer?

Sí. Aquelles persones que, en anys anteriors, hagueu fet el curs infantil i vulgueu participar, per primera vegada, a la Festa de la Fil·loxera del 7 i 8 de setembre a la nit, haureu de tornar a fer el curs.

Quan es faran els cursos?

Els cursos es faran el divendres 27 de maig i el divendres 3 de juny a les 19.30h al Casal d’Entitats de Sant Sadurní (carrer Marc Mir, 15). Per participar-hi cal enviar un correu electrònic a cursos@festadelafiloxera.cat amb les dades personals i el dia que es vol fer el curs.   

Si no hi ha un mínim de 5 inscrits per una sessió, l’Associació la podrà suspendre, previ avís als inscrits. Per participar a la Festa de la Fil·loxera és obligatori haver superat el curs.

On puc aconseguir el meu Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual?

Teniu tres opcions:

Per internet:

Si tens un d’aquests certificats digitals: Cl@ve, DNI-e o el certificat de la FNMT, pots fer tot el procés per internet a través de l’enllaç: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central

Si no tens cap dels certificats admesos, pots fer la sol·licitud per internet i després hauràs d’anar a una oficina per acreditar la teva identitat.

Oficines on pots anar a acreditar la identitat:

Oficines de la FNMT

Agència Tributària

Oficines de la Seguretat Social

Servei Públic d’Ocupació

Oficines d’Informació i Atenció al Ciutadà de les Delegacions del Govern

Descarregant l’App de cl@ve PIN:

Un cop t’has descarregat l’aplicació de Cl@ve PIN, t’has d’identificar amb el teu número de DNI i data de venciment. Seguidament, has d’accedir a l’enllaç https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central i seguir els passos que se’t demanen per tal d’aconseguir el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.

Presencialment:

Cal demanar cita a una oficina i el certificat s’obté al mateix moment (o com a màxim en el termini de 10 dies hàbils):

Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya – Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals, Últimes Voluntats i Assegurances.

Delegacions i subdelegacions del Govern a Catalunya.

Cal portar la següent documentació:

Original o fotocòpia compulsada del DNI, targeta de residència, passaport, permís de conduir espanyol o document d’identificació comunitari o equivalent, en vigor, de la persona representant del menor. Sempre que el document permeti la identificació al Registre Central de delictes de naturalesa sexual.

Què haig de fer perquè el meu fill menor d’edat participi a la Festa?

Primer de tot, volem recordar que amb el nou marc regulatori és obligatori que els participants amb elements de foc tinguin 10 anys o més el 8 de setembre del 2022. En cas contrari, els infants podran participar en la resta de balls sense foc. Per a la resta:

  • Les Larves, nascuts entre el 2015 i 2017 ambdós inclosos.
  • Els Pagesos, nascuts fins al 2018 inclòs.
  • Els Timbalers, nascuts fins al 2018 inclòs.

A més d’inscriure el fill per poder participar a la Festa dins del termini establert, cal que el menor i, com a mínim, un dels pares o tutor legal siguin socis i hagin passat el curs de foc.

Qui pot participar a les Fil·loxeretes Juvenils?

Aquest any, amb la intenció d’evitar que tots els nens i nenes de 14 anys que participen per última vegada amb la Festa de la Fil·loxera Infantil s’hagin d’esperar fins a complir la majoria d’edat per a participar amb els adults, s’incorporarà dins de la Festa de la Fil·loxera Infantil un grup de Fil·loxeretes Juvenils. Així doncs, tots aquells adolescents d’entre 14 i 18 anys que ho vulguin, podran participar-hi amb un foc especial per a ells.

Notícies relacionades